#OrinIhinrere: Yoruba Hymn Lyrics- ONISEGUN NLA WA NIHIN

Verse 1

Onisegun nla wa nihin,
Jesu abanidaro;
Oro Re mu ni lara da
A! Gbo ohun ti Jesu!

Refrain:

Iro didun lorin Seraf’,
Oruko idun ni ahon.
Orin to dun julo ni:
Jesu! Jesu! Jesu!

Verse 2

A fi gbogbo ese re ji o,
A! Gbo ohun ti Jesu!
Rin lo sorun lalafia,
Si ba Jesu de ade.

Verse 3

Gbogb’ogo fun Krist’ t’O jinde!
Mo gbagbo nisisiyi;
Mo foruko Olugbala,
Mo fe oruko Jesu.

Verse 4

Oruko Re leru mi lo
Ko si oruko miran;
Bokan mi ti n fe lati gbo
Oruko Re ‘yebiye.

Verse 5

Arakunrin, e ba mi yin,
A! Yin oruko Jesu!
Arabinrin, gbohun soke
A! Yin oruko Jesu!

Verse 6

Omode at’agbalagba,
To fe oruko Jesu,
Le gba ‘pe ‘fe nisisiyi,
Lati sise fun Jesu

Verse 7

Nigba ta ba si de orun,
Ti a ba si ri Jesu,
A o ko ‘rin yite ife ka,
Orin oruko Jesu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s