#OrinIhinrere: Yoruba Hymn Lyrics – ORE OFE OHUN, ADUN NI L’ETI WA

Verse 1:

Ore ofe! Ohun
Adun ni l’eti wa
Gbongbon re y’o gba orun kan
Aye y’o gbo pelu

Refrain: Ore ofe sa
N’igbekele mi
Jesu ku fun araye
O ku fun mi pelu

Verse 2:

Ore ofe l’o ko
Oruko mi l’orun
L’o fi mi fun Od’agutan
T’O gba iya mi je.

Verse 3:

Ore ofe to mi
S’ona alafia
O ntoju mi l’ojojumo
Ni irin ajo mi

Verse 4:

Ore ofe ko mi
Bi a ti ‘gbadura
O pa mi mo titi d’oni
Ko si je ki nsako

Verse 5:

Je k’ore ofe yi
F’agbara f’okan mi
Ki nle fi gbogbo ipa mi
At’ojo mi fun O.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s