#OrinIhinrere: Yoruba Hymn Lyrics – OSE, OSE RERE

Verse 1:

Ose, ose rere,
Iwo ojo ‘simi;
O ye k’ a fi ojo kan,
Fun Olorun rere;
B’ ojo mi tile m’ ekun wa,
Iwo n’ oju wa nu;
Iwo ti s’ ojo ayo,
Emi fe dide re.

Verse 2:

Ose, ose rere,
A k’yo sise loni;
A o f’ ise wa gbogbo
Fun aisimi ola,
Didan l’ oju re ma dan,
‘Wo arewa ojo;
Ojo mi nso ti lala,
Iwo nso t’ isimi.

Verse 3:

Ose, ose rere,
Ago tile nwipe,
F’ Eleda re l’ ojo kan,
T’ O fun O ni mefa;
A o f’ ise wa sile,
Lati lo sin nibe,
Awa ati ore wa,
Ao los’ ile adua.

Verse 4:

Ose, ose rere,
Wakati re wu mi;
Ojo orun n’ iwo se,
‘Wo apere orun,
Oluwa je ki njogun
‘Simi lehin iku,
Ki nle ma sin O titi,
Pelu enia Re.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s