#OrinIhinrere: Yoruba Hymn Lyrics- ONISEGUN NLA WA NIHIN

Verse 1 Onisegun nla wa nihin, Jesu abanidaro; Oro Re mu ni lara da A! Gbo ohun ti Jesu! Refrain: Iro didun lorin Seraf’, Oruko idun ni ahon. Orin to dun julo ni: Jesu! Jesu! Jesu! Verse 2 A fi gbogbo ese re ji o, A! Gbo ohun ti Jesu! Rin lo sorun lalafia, Si ba Jesu de ade. Verse 3 Gbogb’ogo fun Krist’ t’O … Continue reading #OrinIhinrere: Yoruba Hymn Lyrics- ONISEGUN NLA WA NIHIN